Robert Piaskowski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

Manager i animator kultury, pedagog, muzyk. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną na Uniwersytetach: Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnorodnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych, od 2004 r. związany z biurem Kraków 2000, które przekształciło się w Krakowskie Biuro Festiwalowe. Pełnił w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych.

Prowadził projekty międzynarodowe KBF i miasta, projekty integrujące działania podmiotów zaangażowanych w kulturę, rozwija kluczowe projekty literackie, muzyczne, filmowe. Realizuje politykę programową ważnych krakowskich festiwali muzycznych: Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie, cykl ICE Classic. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, jednego z najwyżej cenionych w świecie wydarzeń tej branży.

W obszarze filmowym zajmował się polityką filmową, literacką i rozwoju sektora muzycznego. Prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury, a obecnie koordynuje program Kraków Miasto Literatury, i udział Krakowa w sieci miast kreatywnych UNESCO.

W obszarze zarządzania dziedzictwem był reprezentantem Krakowa w międzyresortowym zespole Ministra Kultury przygotowującym 41. Sesję Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO w Krakowie; realizował kongres miast kreatywnych UNESCO Krakowice. Creative Crossroads, a obecnie jest reprezentantem Prezydenta Krakowa w Radzie Dyrektorów Organization of World Heritage Cities (OWHC). Reprezentuje Kraków w relacjach z siecią Miast Festiwalowych Świata (Festival Cities Network), skupiającej Montreal, Kraków, Edynburg, Adelajdę i Singapur. Jest członkiem zespołu doradczego Instytutu Strategii Kultury Miasta Lwowa. Uzyskał prestiżowe stypendium Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki (Social Change through Arts) realizowanych przez Fundację Meridian. Za zasługi na rzecz promocji kultury francuskiej uzyskał tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury nadany przez Ministra Kultury i Środków Przekazu Republiki Francji (2013).

Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Jako ekspert jest zapraszany na krajowe i międzynarodowe konferencje.