Robert Andrzejczyk

Dr Robert Andrzejczyk jest prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej od września 2017 r. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji związany był z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zajmował się również współpracą międzynarodową w czasie pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Finansów. Zanim rozpoczął pracę w służbie cywilnej przez kilka lat był związany z branżą public relations i badań marketingowych. W maju 2018 roku został wybrany nowym wiceprezesem European Travel Commission – międzynarodowej instytucji zrzeszającej 33 krajowe organizacje turystyczne.