Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa od 2002 r., 4 listopada 2018 r. wybrany na piątą kadencję. Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 r. – sędzia Trybunału Stanu.

Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 r. ukończył studia. W 1974 r. zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 r. habilitował się, a w 1988 r., jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Jako wojewoda krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji.

Od 1999 r. należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckiej zawiesił swe członkostwo. Jest także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

Od marca 2011 r. wiceprezes Związku Miast Polskich.

7 grudnia 2015 r. w Paryżu został wybrany współprezydentem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), od stycznia 2017 r. pełni funkcję Prezydenta Wykonawczego tej organizacji.

5 czerwca 2019 r. został wybrany na prezydenta Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC).

Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Bordeaux.

Honorowy Obywatel Miasta Sosnowca.

Kawaler Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej (od października 2013 r.).

Profesor Jacek Majchrowski jest autorem wielu opracowań naukowych oraz licznych książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej, m.in. wydanej przez Księgarnię Akademicką pozycji: „Pierwsza Kompania Kadrowa – portret oddziału”.

Żonaty, dwóch synów, wnuk, wnuczka.